سانترنو مدل SINUS N

اینورترسانترنو با روش کنترل برداری بدون سنسور یا V/F
ولتاژ ورودی: تکفاز200-230 Vac
رنج توان:0.4-3 kW
سازگاری کامل با نرم افزار ارتباطی “REMOTE DRIVE”  از طریق اینترنت
رنج توان اینورتر سانترنو مدل Sinus M
 • ولتاژ ورودی تکفاز: 200-230 Vac
 • روش کنترلی: V/F و  Sensorless Vector Control
 • پتانسیومتر داخلی
 • قابلیت راه اندازی و توقف ازطریق صفحه کلید
 • درجه حفاظت IP20
 • تحمل اضافه بار %150 به مدت 1 دقیقه و %200 به مدت 0.5 ثانیه
 • حداکثر فرکانس خروجی 400 Hz
 • تنظیم خودکارموتوربه منظوربهبود کارکرد
 • الگوریتم anti-stalling و antitrip
 • فرکانس کریرقابل تنظیم1-15 kHz
 • گشتاوراولیه دستی واتوماتیک
 • کنترل موتوربا سرعت کم ویکنواخت
 • ارزیابی سرعت
 • عملکرد PID
 • شیب “S “
 • هشت مرحله تنظیم سرعت
 • سه پرش فرکانسی
 • پنج ورودی دیجیتال قابل برنامه ریزی PNPوNPN
 • دو ورودی آنالوگ 4-20 mA   و0-10 Vdc
 • یک خروجی کلکتور باز چند منظوره
 • یک خروجی رله چند منظوره
 • یک خروجی آنالوگ چند منظوره0-10 Vdc
 • فیلترهای EMC ورودی، داخلی مطابق با استاندارد: EN 61800-3 2nd edition FIRST
 • ENVIRONMENT C1 Category,EN55011gr.1cl
اینورتر برای مصارف خانگی وصنعتی:     
EN50081-1, -2, EN50082-1, -2, EN61800-3-A11
تجهیزات جانبی
 • فیلترهای حلقه فریت خروجی
 • مبدل آنالوگ (0-10 Vdc / 4-20mA) V/I
 • رله برای خروجی کلکتور باز
 • نرم افزار “Remote Drive”
 • مبدل MODBUS/Profibus DP-CanBus-Device Net
 • مبدل
 • RS 485/232