مبدل های دیجیتال AC به DC Drive) DC)

رنج توان (2.4 – 3200 KW )  10 – 4500 A
رنج گسترده ولتاژ ورودی  200 – 690Vac
(1000 Vac)  براساس سفارش
فرکانس ورودی 50 – 60Hz
تمام دیجیتال
سازگاری کامل با نرم افزارارتباطی  “REMOTE DRIVE” از طریق اینترنت

توضیحات

 • کالیبره کردن اتوماتیک جریان وسرعت ( برای کاهش خطای احتمالی و زمان نصب)
 • کالیبره کردن اتوماتیک فیلد موتور(برای کاهش خطای احتمالی وزمان نصب)
 • مبدل فیلد داخلی (برای عملکرد درحالت گشتاور یا توان ثابت)
 • کاهش جریان فیلد هنگام توقف موتور(فیلد economy)
 • تقویت فیلد(افزایش گشتاورراه اندازی موتور)
 • کنترل پیش بینی شده(افزایش پاسخ دینامیکی موتور)
 • مولتی متر داخلی
 • قابلیت داشتن شیب های متفاوت
 • شیب “S”
 • قابلیت دریافت فیدبک ازتاکو،انکدر و آرمیچر
 • سوئیچینگ اتوماتیک فیدبک روی آرمیچردرهنگام قطع انکدر و تاکو(عملکرد ایمن)
 • کنترل حد جریان درحالت پله ای یا هایپربولیک
 • سرعت 7 مرحله ای
 • کنترل موتور با سرعت کم و یکنواخت
 • ریست اتوماتیک آلارم ها
 • پتانسیومتردیجیتال داخلی
 • تایمرفعال برای خروجی های دیجیتال
 • کنترل ازطریق صفحه کلید
 • غیرحساس نسبت به جا به جایی فازها
 • ورودی ولتاژجداگانه برای مدار کنترل و قدرت
 • هشت ورودی قابل برنامه ریزی
 • چهار ورودی آنالوگ قابل برنامه ریزی 0±10Vdc, 0(4)-20mA
 • ورودی انکدردوجهته
 • ورودی تاکو
 • پنج خروجی رله ای قابل برنامه ریزی
 • ولتاژ کمکی 24Vdc, ±10Vdc, 5 Vdc
 • یک خروجی سرعت آنالوگ ±10Vdc
 • یک خروجی جریان آنالوگ
 • دو خروجی آنالوگ قابل برنامه ریزی 0±10Vdc, 0(4)-20mA
 • فیلترEMC سازگاربا استاندارد EN 61800-3 2nd ed
تجهیزات جانبی      
 • نرم افزار“Remote Drive”
 • صفحه کلید
 • كيت كنترل ازراه دورصفحه کلید( با برد 5 متر)
 • پورت RS232/485
 • MODBUS RTU 115,2kbps
 • Profibus DP 12mbps – CanBus – Device Net etc.
 • درجه حفاظت :  IP 20
 • چوک های ورودی
 • کیت برای تفکیک هیت سینک
 • فیوزهای تند کار
 • CU400 Clamping unit for electromagnets