سانترنو مدل SINUS PENTA IP54

سری های sinus penta ، درجه حفاظت IP54 را پیشنهاد می کند که برای وضعیت های نامساعد محیطی مانند گردو غبار و آب(تا sinus 0162) مناسب است.
به خاطر ساختار مناسب فلزی می توان آن را بدون نیاز به کابینت در محیط نصب کرد
در قسمت زیرین جعبه، گلندهای عایق شده جهت اتصال کابل های برق ورودی و خروجی درایو و برد فرمان در دسترس می باشند.
همچنین می توان برای اعمال فرمان توقف اضطراری و انتخاب نوع کنترل ، بر روی در جلوی جعبه  بردی نصب کرد که با یک کلید انتخاب کننده سه حالته سوئیچ دار ، قابلیت سه نوع کنترل را به شرح زیر فراهم کند:
  • LOCAL (LOC) : در این وضعیت قادر خواهید بود start/stop و تنظیم سرعت موتور را از طریق صفحه کلید درایو انجام دهید.
  • (ZERO) 0 : در این وضعیت اینورتر قادر به کار کردن نمی باشد.
  • :REMOTE (REM)  در این حالت قابلیت اعمال فرمان به درایو متناسب با نوع برنامه ریزی ( برد ترمینال I/O ،پورت سری یا فیلد باس ) امکان پذیر می باشد.