توسط: در: مقالات

کاربردهای اینورتر SINUS PENTA بر روی کرین و تاورکرین

اینورترهای استاندارد SINUS PENTA توانایی کنترل حلقه بسته و کنترل حلقه باز عملکرد Regenerative و ممانعت از سقوط بار را دارند. این ویژگی ها سبب بهبود امنیت شرایط کار خواهد شد. ویژگی های سیستم: – دسترسی آسان – سودمندی – امنیت Originally posted 2019-01-10 11:32:43.